Smittskyddsläkaren manar till bättre hantering av färsk kyckling

Pressmeddelande 2017-03-10

Fler har smittats av campylobacter under årets första månader. Smittskyddsläkaren uppmanar allmänheten till god hantering av färsk kyckling.

Det senaste året har konstaterats en ökning av antalet som smittats i Sverige med tarmbakterien campylobacter. Vid utredning i samverkan med nationella myndigheter har framkommit misstankar om att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall.

Under årets första månader har 47 fall upptäckts i Kalmar län, vilket är för årstiden ovanligt många. Antalet smittade har ökat från 2015 med 165 upptäckta fall till 264 fall av campylobacter under 2016 i länet.

Kycklingkött är en känslig råvara och därför ska man vara särskilt noggrann med hygienen vid hantering. För att minska risken att sprida bakterier i samband med matlagning är det viktigt att man tvättar händerna ordentligt och att man rengör redskap som har använts till att bereda rått kött. Det räcker med en liten smittdos för att få en infektion. Det är också viktigt att färsk kyckling hålls kyld, vilket innebär att tiden mellan kylförvaring och tillagning ska vara så kort som möjlig. Fryst kyckling innehåller mindre mängder campylobacter än färsk.

Råd och mer fakta om magsjuka och campylobacter finns på 1177.se samt hos Folkhälsomyndigheten.

Statistik över antal utbrott i Sverige.

Mer information:
Stf smittskyddsläkare Claes Söderström, 0480-84215