Sofia Hartz ny planeringsdirektör

Pressmeddelande 2018-01-26

Sofia Hartz, i dag chef för Beställarenheten, har utsetts till planeringsdirektör inom Landstinget i Kalmar län.

Sofia Hartz har sedan början av 2000-talet jobbat inom landstinget på olika befattningar. De senaste tio åren har hon haft en rad chefsuppdrag, främst kopplade till Hälsoval Kalmar län.

- Sofia Hartz är väl förtrogen med arbetsuppgifterna och har senaste åren funnits med  i landstingets sjukvårdsledning. Med sin bakgrund som beställarchef kommer hon kunna bidra i sin nya roll med stor förståelse för hälso- och sjukvårdens komplexitet och utmaningar. Hon efterträder Karl Landergren som kommer att fortsätta på enheten med övergripande samordningsansvar för regionsjukvård och kunskapsstyrning, säger landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

Planeringsdirektören ingår i landstingsdirektörens stab och är chef för Planeringsenheten, som hanterar landstingsövergripande områden som regionsjukvård, köpt vård, läkemedelsfrågor och utredningar.

Sofia Hartz tillträder tjänsten som planeringsdirektör den 1 mars.

Mer information

Sofia Hartz, planeringsdirektör
070-201 23 99

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
070-642 41 96