Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

Pressmeddelande 2018-02-20

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner tagit fram förslag på kulturpolitiska prioriteringar.

- Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur. Vi ser också att Regionsamverkan Sydsverige kan ta ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, säger Lovisa Aldrin, ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande prioriteringar:

  • Sydsverige lockar. Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft.
  • Sydsverige samverkar. En kulturpolitik som stimulerar samarbeten.
  • Sydsverige tillgängliggör. Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Positionspapperet med prioriteringarna lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i på tisdagen i Varberg. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar län samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltar i mötet.

Landstingsfullmäktige i Kalmar tar för sin del beslut i frågan den 1 mars.

Mer information

Görel Abramsson, kulturutvecklare, Landstinget i Kalmar län
0480-831 35

Lovisa Aldrin, ordförande i kulturutskottet, Regionsamverkan Sydsverige 070-749 00 55