Tillgängligheten till sjukvården stabil

Pressmeddelande 2017-02-08

Tillgängligheten till sjukvården håller en stabil nivå. Det framgick av redovisningarna för landstingsstyrelsen på onsdagen.

75 procent fick i december komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 82 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningarna vid de tre sjukhusen noterar samtliga stabila väntetidssiffror i december. 90 procent av alla patienter vid akuten på Oskarshamns sjukhus var klara inom fyra timmar, 86 procent av patienter i Västervik och 76 procent av patienterna vid Länssjukhuset i Kalmar. Omkring 70 procent av patienterna i Oskarshamn och Västervik fick träffa en läkare inom 60 minuter efter ankomst.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet. I december fick 97 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. 91 procent fick också tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.

Under 2016 klarade barn- och ungdomspsykiatrin i länet tillsammans med sex andra landsting det nationella målet om att i genomsnitt 90 procent ska få sin första bedömning inom 30 dagar. Landstinget var ett av de tio landsting som också klarade målet om att 80 procent ska få fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 87 procent av patienter tid inom 60 dagar i december.

För primärvården redovisades tillgänglighet på telefon till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden. Antalet samtal till 1177 ökade något i december. Totalt rörde det sig om 12 031 samtal, varav 67 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 8,23 minuter.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 februari var 83 800 länsbor anslutna, en ökning med 1 800 bara sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I januari låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 82 procent, vilket innebar nästan 42 000 inloggningar och rekord för en enskild månad. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades också nytt rekord med 13 800 unika inloggningar i januari.

Kvalitet och patientsäkerhet

En rad kvalitetsmätningar när det gäller hälso- och sjukvården har presenterats under de senaste månaderna. Under punkten kvalitet och patientsäkerhet gavs en övergripande redovisning av dem.

I december kom Socialstyrelsen med två Öppna jämförelser-rapporter; den ena avsåg Säker vård med fokus på patientsäkerhet slutet av januari kom Sveriges kommuner och landsting med en resultatöversikt med 136 indikatorer inom hälso- och sjukvården. I totalindex hamnade Landstinget i Kalmar län bland de främsta i landet.

Under den gångna månaden har också Dagens Medicin redovisat sin årliga rankning av Sveriges sjukhus. Denna gång utsågs både Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus som bäst i Sverige i sina respektive klasser.

När det gäller patienternas syn på primärvården redovisades den mellanårsmätning med 10 av 21 landsting/regioner som skett inom ramen för Nationell patientenkät. I samtliga dimensioner placerade sig landstinget på andra eller tredje plats.