Vaccinationsstart mot årets influensa

Pressmeddelande 2016-11-08

Från onsdag 9 november går det att vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa.

Att vaccinera sig är ett bra sätt att undvika influensa och de ibland allvarliga följdsjukdomarna. Alla som fyller 65 år i år eller är äldre eller de som tillhör riskgrupp med kronisk sjukdom får vaccinera sig helt kostnadsfritt. Det gäller framför allt personer med nedsatt hjärt- eller lungfunktion. Gravida rekommenderas vaccination eftersom det framför allt under senare delen av graviditeten finns risk för att bli allvarligt sjuk av influensa.

- När man blir äldre blir immunförsvaret sämre. Influensan kan drabba hårt och det kan ta tid att komma tillbaka. Hög feber, hosta, värk i lederna och huvudvärk som kommer plötsligt är det vanliga. Efter fem till sju dagar är den svåraste delen oftast över, men det är inte ovanligt att man känner sig trött och hängig ett par veckor efteråt, säger Lisa Labbé Sandelin som är smittskyddsläkare i Landstinget i Kalmar län.

Socialstyrelsen beslutar vilka riskgrupper som uppmanas att vaccinera sig. Nytt för i år är att även diabetiker rekommenderas vaccination. Vaccination är kostnadsfri för:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre
  • Alla gravida
  • Personer med kroniska sjukdomar som: hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, kraftigt nedsatt immunförsvar eller sjukdomar med nedsatt lungfunktion

Man kan vaccinera sig på vilken hälsocentral eller privat läkarmottagning man önskar, men i första hand på den man är listad. För de som inte tillhör riskgrupp kostar vaccinationen 160 kronor. Med start den 9 november erbjuder mottagningarna drop-in-tider som presenteras på 1177.se.

Äggallergiker och personer som står på blodförtunnande läkemedel ska höra med läkare före vaccination. Sprutan ges i överarmen och man kan bli lite öm och röd och ibland också känna av lite feber, besvär som går över inom ett par dagar.

- Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett säkert, beprövat vaccin som getts i hundratals miljoner doser per år över hela världen. Även om skyddet inte är helt hundraprocentigt så blir symtomen mildare om man ändå blir smittad, säger Lisa Labbé Sandelin, som önskar att fler tackar ja till erbjudandet om kostnadsfri vaccination.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
072-232 34 01