Vården förberedd inför sommaren

Pressmeddelande 2017-06-12

God tillgänglighet och prioritering på akuta behov har varit i fokus när hälso- och sjukvården i vanlig ordning förberett sig inför sommaren.

Planeringen inför sommaren 2017 har pågått under en stor del av året för att säkerställa en god tillgänglighet även under sommarmånaderna, trots ett ökat tryck eftersom länet är ett stort turismlän. Under sommaren minskar bland annat sjukhusen något på den planerade verksamheten eftersom landstingets medarbetare ska kunna vara semesterlediga, vilket innebär ett omfattande planerings- och rekryteringsarbete. De gångna åren har det i Kalmar län liksom i övriga delar av landet också blivit allt svårare att rekrytera vikarier. Situationen har lösts genom extrapersonal, pensionerad vårdpersonal som erbjudits att jobba under sommaren och vissa medarbetare som erbjudits ekonomisk kompensation om de förskjuter sin semester. Till sommaren hör också en verksamhetsanpassning av den vård som inte är akut och som kan planeras till andra tider, vilket gör att kapaciteten i vanlig ordning minskar under sommaren.

- Det är viktigt att understryka att akuta vårdbehov och svåra sjukdomstillstånd alltid är prioriterade. Vi samverkar mellan våra tre sjukhus för att kunna erbjuda den bästa vården för den som söker akut. Samtidigt har vi vid den här tiden alltid fler som söker vård vid våra akutmottagningar än under övriga året, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

För att hantera det ökade trycket från turister under sommaren förstärker primärvårdsjouren i Kalmar sin bemanning. I Borgholm har hälsocentralen öppet varje dag 08-20. Under midsommarafton och midsommardagen är det öppet dygnet runt i Borgholm.

På webbplatsen 1177.se finns förutom faktaartiklar och kontaktuppgifter också en guide där man utifrån några vanliga symtom som feber, hosta, ont i öronen, fästingbett och urinvägsbesvär får hjälp att bedöma om man behöver söka vård. Denna guide har utökats med fler symtom sedan den 1 juni. Många ringer till 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att få råd och när söktrycket är som störst under sommaren kan det periodvis uppstå längre svarstider.

I två av länets kommuner samverkar hälsocentralerna under sommaren. Det gäller veckorna 26-31 då hälsocentralen i Färjestaden har ansvaret för de listade patienterna i Mörbylånga kommun. Under veckorna 25-33 har Torsås hälsocentral också ansvaret för patienter som är listade vid Söderåkra hälsocentral.

Folktandvården har öppet som vanligt, med smärre justeringar under sommarperioden. Liksom tidigare år görs en satsning på norra Öland genom att Folktandvårdens buss placeras vid Böda sands camping veckorna 28-32 där man i första hand tar emot patienter som är i akut behov av tandvård.

Även psykiatrin har öppet som vanligt under sommaren, lägre bemanning när det gäller läkare och sjuksköterskor innebär dock en något minskad kapacitet.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-448 106