Viss sommarverksamhet förlängs

Pressmeddelande 2016-08-17

Länets sjukhus kommer på vissa vårdavdelningar att bibehålla antalet vårdplatser på samma nivå som under sommaren till och med oktober.

- Vi bedömer att vi på detta sätt kan fortsätta bedriva verksamhet med samma goda kvalitet som tidigare vid våra sjukhus. Samtidigt måste vi värna arbetsmiljön för våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Det är just nu brist på sjuksköterskor i hela landet och det gäller även i vårt län. På det här sättet kan vi också reducera beroendet av hyrbolag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det är vårdplatser vid länets tre sjukhus som är berörda. Det innebär att sjukhusen återgår i normal verksamhet efter semesterperioderna, men att antalet vårdplatser i nuläget inte öppnas i vissa delar.

- Vi kommer att följa utvecklingen och tillvarata de gemensamma resurserna i länet. Naturligtvis kommer vi också att löpande utvärdera åtgärderna för att möta de behov som kan uppstå, säger Ragnhild Holmberg.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 0480-840 90