Niklas Föghner ny primärvårdsdirektör

Pressmeddelande 2018-01-31

Niklas Föghner, i dag verksamhetschef vid Vimmerby hälsocentral, har utsetts till primärvårdsdirektör inom Landstinget i Kalmar län.

Niklas Föghner har sedan 1999 arbetat inom landstinget på olika befattningar. I grunden är han sjukgymnast, men han har också varit verksamhetsutvecklare innan han 2011 blev chef för Vimmerby hälsocentral.

- Niklas Föghner är med sin erfarenhet rätt person att leda primärvården i det viktiga utvecklingsarbete vi har framför oss. Stort fokus behöver läggas på nya samverkansformer mellan primärvården, specialistvården och länets kommuner för att skapa sömlösa och nära övergångar som sätter våra invånare i centrum. Primärvården har en central roll i den omställningen och här kommer Niklas Föghner att kunna bidra, säger Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör.

Primärvårdsdirektören ingår i landstingsdirektörens ledningsgrupp och är chef för Primärvårdsförvaltningen och har det övergripande ansvaret för landstingets hälsocentraler, barnhälsovården, barn- och ungdomshälsan, asyl- och flyktinghälsovården och sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

Niklas Föghner tillträder som primärvårdsdirektör den 15 april. Han efterträder Lars Mattsson som för en tid sedan utsågs till ekonomidirektör.

Mer information

Niklas Föghner, tillträdande primärvårdsdirektör
070-282 26 39

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
070-642 41 96