Vem svarar på vad?

Här hittar du vilka personer du kan vända dig till i olika ärenden och deras kontaktuppgifter.

Ärende/verksamhetKontaktpersonTelefon
Ambulans Jonas Löf 0480-842 02
Beredskap och
katastrofinformation
Eva Ingesson 0480-841 32
070-209 67 94
Diarium Melina Stillerfelt
0480-841 29
Diagnostiskt centrum Fredrik Enlund 0480-899 90
Ekonomi Lars Mattsson 0480-842 90
Fastigheter/
Fastighetsförvaltning
Irene Brodell 0480-841 93
Folkhögskolor Gullbritt Johansson 0480-844 14
Folktandvården

Liselott Heiding

Sofia Widmark Nord

0480-842 12

0480-842 79

Funktionshinderfrågor Mimmi Hogland Blomkvist
0480-837 28
Hjälpmedel, Landstingsservice Ingrid Tegnell 0490-874 60
Hälso- och
sjukvårdsförvaltning
Johan Rosenqvist 0480-44 81 06
Hälsoval, privata vårdgivare Sofia Hartz 0480-841 60
Information/
kommunikation
Lina Isaksson 0480-842 59
Inköp och upphandling Jesper Zetterström 0480-42 66 92
IT-frågor/IT-förvaltning Johan Hallenborg 0480-837 47
Kollektivtrafik,
Kalmar Länstrafik
Karl-Johan Bodell 010-212 11 00
Kvalitet &
utveckling
Magnus Persson 0480-813 38
Kultur Gull-Britt Johansson

Maria Agestam
0480-844 14

070–610 83 86
Landstingsorganisation Ann-Sofie Dejke 0480-841 77
Landstingsservice Jörgen Ohlsson 0480-840 40
Läkemedel Ellen Vinge 0480-840 46
Länssjukhuset i Kalmar Annkristin Svensbergh 0480-44 82 10
Oskarshamns sjukhus Birgitta Hjalmarsson 0480-842 43
Patientnämnd &
patienträttigheter
Urban Oskarsson  0480-841 65
Personalfrågor Helen Persson 0480-841 01
Pressjour (press) Rolf Asmundsson 0480-841 31
Primärvårdsförvaltning Niklas Föghner 0480-899 99 
Psykiatriförvaltning Florence Eddyson-Hägg 0480-843 22
Revision Tomas Sandberg 0480-841 80
Sjukresor Conny Karlsson 0491-78 00 62
Smittskydd
och vårdhygien
Lisa Labbé Sandelin (smittskyddsläkare)
Per-Åke Jarnheimer
(hygienöverläkare, bitr smittskyddsläkare)
0480-813 36

0480-81440

Vårdgaranti Åsa Ahlgren 0491-78 28 14
Västerviks sjukhus Henrik Holmberg 0490-874 14