Region Kalmar län 2019

Den 1 januari 2019 kommer landstinget att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Kalmar län tillsammans med Regionförbundet.

Den 9 september är det val till landstingsfullmäktige. Det är ett historiskt val för det är i praktiken det allra första valet till Region Kalmar län.

Region Kalmar län skapas genom ett samgående mellan Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Den nya regionen får förutom sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och folkhögskolorna också ansvaret för den regionala utvecklingen i länet.

De nya ansvarsområden som kommer till är bland annat infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling och internationella frågor.

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor.