Styrgrupp för regionbildning

Politisk styrgrupp:

Anders Henriksson (S), Landstinget
Christer Jonsson (C), Landstinget
Jessica Rydell (MP), Landstinget
Akko Karlsson (MP), Regionförbundet
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet
Henrik Yngvesson (M), Regionförbundet
Tomas Kronståhl (S), Regionförbundet

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör Landstinget
Helena Nilsson, regiondirektör

Övergripande arbetsgrupp:

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Helena Nilsson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, Landstinget
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget
Gull-Britt Johansson, kultur- och bildningschef, Landstinget
Helena Fristorp, personal- och administrativ chef, Regionförbundet
Peter Rydasp, HR-direktör, Landstinget