Dialog om säker vård

Var med och påverka med synpunkter och idéer om vad god och säker vård betyder för dig.

Landstinget i Kalmar län satsar på att uppnå bästa kvalitet och på att ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Men vad är då god vård och säker vård? Och vad innebär kvalitet i vården för dig, som bor i Kalmar län?

Landstingspolitiker från flera olika partier samarbetar i Uppföljnings- och Medborgarutskottet för att bidra till att förverkliga målet om kvalitet och Sveriges säkraste sjukvård. I denna medborgardialog finns möjlighet för dig att uttrycka synpunkter och att lämna förslag till förbättringar. Synpunkter och idéer kommer efter dialogen att sammanställas och redovisas för Landstingsfullmäktige. Välkommen att lämna dina förslag till förbättringar.

KRNQ i följande fält.