Kallelser och handlingar 2018

Landstingsfullmäktige

2018-03-01 Forum, Oskarshamn - INSTÄLLT
2018-05-29-30 Ekerum, Öland
2018-10-03 Stufvenäs, Söderåkra
2018-10-15 Brofästet, Kalmar
2018-11-28--29 Brofästet, Kalmar

Landstingsstyrelsen

2018-02-05 Kommunhuset, Kalmar
2018-03-01 Forum, Oskarshamn - INSTÄLLT
2018-03-21 Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar
2018-05-09 Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar
2018-06-12 Kommunhuset, Kalmar
2018-09-19 Kalmarsund Hotell, Kalmar
2018-10-15 Brofästet, Kalmar
2018-10-31
2018-12-05

Kulturnämnden

2018-02-16 Västerviks museum, Kullbacken Västervik
2018-05-04 Capellagården, Öland
2018-09-28 Ölands Museum, Himmelsberga
2018-12-07