Landstingsstyrelsen 2018-03-01 - INSTÄLLT

Landstingsstyrelsen

Datum: Torsdag 1 mars 2018
Tid: 08.10
Plats: Forum, Oskarshamn, Trumslagaren

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

3. Regional utvecklingsstrategi Kalmar län
Diarienummer 170366

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030.