Regionfullmäktige 2018-10-15

Datum: 15 oktober 2018
Tid: 9:00
Plats: Brofästet, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Val av ordförande och vice ordförande i regionfullmäktige för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

Handlingar utdelas senare.

4. Val av elva ledamöter och elva ersättare samt ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

Handlingar utdelas senare.

5. Val av sju revisorer samt ordförande och vice ordförande för granskning av regionens verksamhet 2019-2022
Diarienummer 180178

Handlingar utdelas senare.

6. Val av femton ledamöter och femton ersättare samt ordförande och två vice ordföranden i regionstyrelsen för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

Handlingar utdelas senare.

7. Val av femton regionråd för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

Handlingar utdelas senare.

8. Anmälningsärenden