Regionstyrelsen 2018-10-15

Datum: 15 oktober 2018
Tid: I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde
Plats: Brofästet, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare

3. Val av åtta ledamöter till regionstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och vice ordförande för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

4. Val av sju ledamöter och tre ersättare samt ordförande och vice ordförande för regionstyrelsens personalutskott för tiden t.o.m. den 14 oktober 2022
Diarienummer 180178

5. Tillsättning av regiondirektör
Diarienummer 180827

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att anställa Ingeborg Eriksson som regiondirektör från och med den 1 januari 2019.