Lämna medborgarförslag

Bidra med dina förslag till förbättringar inom landstingets verksamheter. Du som är folkbokförd i Kalmar län kan lämna medborgarförslag.

Acceptera att dina uppgifter publiceras på ltkalmar.se (Obligatorisk)
YC2S i följande fält.