Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från fullmäktige, styrelse och landstingets nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige
Datum: 31 januari 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Regionstyrelsen
Datum:
5 december 2018
Plats:
Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar
Länk till handlingar

Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum:

Plats:

Plan- och budgetberedning
Datum:

Plats:

Kulturnämnden
Datum: 20 december 2018
Plats:

Patientnämnden
Datum:
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Datum: 21-22 mars 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Datum:
Plats:

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2018-11-29
Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22
Länk till protokoll, § 118
Fullständigt protokoll
Anslås: 2018-12-11
Tas ner: 2019-01-02
Länk till protokoll

Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2018-11-29
Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22
Länk till protokoll

Mötesdatum: 2018-12-05 (omedelbar justering §§ 188-190)
Anslås: 2018-12-06
Tas ner: 2018-12-28
Länk till protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott, omedelbar justering § 173-175
Mötesdatum: 2018-11-13
Anslås: 2018-11-14
Tas ner: 2018-12-05

Plan- och budgetberedning
Anslås:
Tas ner:

Kulturnämnden
Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:

Patientnämnden
Anslås: 2018-11-27
Tas ner: 2018-12-18
Länk till protokoll

Regionfullmäktiges valberedning
Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22

Landstingets revisorer
Anslås: 2018-11-27
Tas ner: 2018-12-19
Länk till protokollet

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås:
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium
Anslås: 2018-12-10
Tas ner: 2019-01-01
Länk till protokollet

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län
Anslås: 2018-10-22
Tas ner: 2018-12-13

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.