Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från fullmäktige, styrelse och landstingets nämnder samt kallelser.

Kallelser

Landstingsfullmäktige
Datum: 
3 oktober 2018
Plats: Stufvenäs, Söderåkra

Landstingsstyrelsen 
Datum: 19 september 2018
Plats:

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum: 
5 september 2018
Plats:

Plan- och budgetberedning
Datum:

Plats:

Kulturnämnden
Datum: 28 september 2018
Plats:

Patientnämnden
Datum: 11 september 2018
Plats: Landstingshuset, Kalmar

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Datum: 28 september 2018
Plats: Gränsö, Västervik

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Datum: 20 september 2018
Plats:

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås: 2018-06-14
Tas ner: 2018-07-06
Länk till protokoll, 2018-05-29-30

Anslås: 2018-06-05
Tas ner: 2018-06-27
Länk till protokoll, 2018-05-30, § 48

Landstingsstyrelsen
Anslås: 2018-06-20
Tas ner: 2018-07-12
Länk till protokoll, 2018-06-12

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Anslås: 2018-05-30
Tas ner: 2018-06-21

Plan- och budgeberedning
Anslås:
Tas ner:

Kulturnämnden
Anslås: 2018-06-07
Tas ner: 2018-06-29
Länk till protokoll, 2018-05-04

Patientnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll,

Landstingsfullmäktiges valberedning
Anslås: 2018-05-31
Tas ner: 2018-06-22

Landstingets revisorer
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll,

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium
Anslås:
Tas ner:

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås:
Tas ner:

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Anslås: 2018-06-15
Tas ner: 2018-07-07
Länk till protokoll

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län
Anslås: 2018-06-11
Tas ner: 2018-07-02

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.