Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från fullmäktige, styrelse och landstingets nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige
Datum: 15 oktober 2018
Plats: Brofästet, Kalmar
Länk till handlingarna

Regionstyrelsen
Datum:
15 oktober 2018
Plats:
Brofästet, Kalmar
Länk till handlingarna

Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum: 
22 oktober 2018
Plats:
Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Plan- och budgetberedning
Datum:
22 oktober 2018
Plats: Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Kulturnämnden
Datum: 
Plats:

Patientnämnden
Datum: 20 november 2018
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Datum:30 november 2018
Plats: videomöte

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Datum: 25 oktober 2018
Plats: Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn
Länk till handlingarna

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås: 2018-10-16
Tas ner: 2018-11-07
Länk till protokollet

Landstingsstyrelsen
Mötesdatum: 2018-09-19
Anslås: 2018-10-01
Tas ner: 2018-10-23
Länk till protokollet

Mötesdatum 2018-10-03
Anslås: 2018-10-11
Tas ner: 2018-11-02
Länk till protokollet

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2018-10-03
Anslås: 2018-10-11
Tas ner: 2018-11-02

Plan- och budgeberedning
Anslås:
Tas ner:

Kulturnämnden
Mötesdatum: 2018-09-28, omedelbar justering
Anslås: 2018-09-28
Tas ner: 2018-10-20
Länk till protokoll

Mötesdatum: 2018-09-28
Anslås: 2018-10-11
Tas ner: 2018-11-02
Länk till protokoll

Patientnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll

Landstingsfullmäktiges valberedning
Anslås: 2018-10-16
Tas ner: 2018-11-07

Landstingets revisorer
Anslås:
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås: 2018-10-01
Tas ner: 2018-10-23
Länk till protokoll, § 41

Anslås: 2018-10-11
Tas ner: 2018-11-02
Länk till protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium
Anslås:
Tas ner:

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län
Anslås: 2018-10-11
Tas ner: 2018-11-01

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.