Så kan du vara med och påverka

Invånarpanelen, medborgardialoger och medborgarförslag är olika sätt som du kan framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna.

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Kalmar län kan du lämna medborgarförslag om förbättringar inom landstingets verksamheter.

Du kan lämna dina förslag snabbt och enkelt via detta webbformulär.

Eller skicka förslag undertecknat med namn och adress till:
Landstinget i Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar

Läs mer om medborgarförslag

Medborgardialoger

Medborgardialoger genomförs årligen på olika platser i länet. Syftet är att de förtroendevalda politikerna ska få ett bredare underlag för att fatta genomtänkta och hållbara beslut. Medborgardialogen är utformad som ett samtal kring några förutbestämda frågor. Samtalen dokumenteras och sammanställs till en rapport som skickas ut till samtliga deltagare samt publiceras här. 

I februari 2018 genomfördes en medborgardialog med tema "Framtidens hälso- och sjukvård" med speciellt fokus på primärvårdens innehåll, tillgänglighet och digitalisering. Resultaten från denna dialog kommer publiceras här.  

Invånarpanelen

Om du inte vill eller har möjlighet att delta vid våra medborgardialoger är invånarpanelen ett annat alternativ att vara med och påverka. Alla som bor i Kalmar län är välkomna att vara med i invånarpanelen. Allt du behöver göra är att registrera dig i invånarpanelen. Några gånger per år får du en digital enkät där du svarar på aktuella frågor och talar om vad du tycker är viktigt. Det kan exempelvis handla om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. 

Läs mer om invånarpanelen och registrera dig.