Brukarråd

Landstinget har två brukarråd i form av Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet.

Funktionshinderrådet

Funktionsshinderrådet består av 13 ledamöter samt ordförande

Funktionshinderrådet i Kalmar län är ett partisammansatt organ med uppgift att vara ett forum för samverkan på läns- och regionplanet mellan Landstinget, Regionförbundet, Försäkringskassan m fl. aktörer och funktionhinderrörelsens länsorganisationer.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet består av 12 ledamöter samt ordförande

Pensionärsrådet i Kalmar län är ett partssammansatt organ med uppgift att vara ett forum för samverkan på läns- och regionplanet mellan Landstinget, Regionförbundet och pensionärsrörelsens länsorganisationer.