Delegationer

Delegationernas huvuduppgifter är att vara forum för framtidsfrågor, att följa den nationella utvecklingen, att följa verksamheten utifrån landstingsplanen samt att följa upp verksamhetens resultat.

Landstingsfullmäktiges delegationer

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård består av 11 ledamöter. 
Lena Segerberg (S), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Mattias Bengtsson, sekreterare

Delegationen får initiera ärenden i landstingsfullmäktige och ska dessutom utföra vad landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen har beslutat.

Delegationen för psykiatrivård

Delegationen för psykiatrivård består av 11 ledamöter.
Linda Fleetwood (V), ordförande
Pierre Edström (L), vice ordförande
Marie Nilsson, sekreterare

Delegationen får initiera ärenden i landstingsfullmäktige och ska dessutom utföra vad landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen har beslutat.

Delegationen för primärvård och folktandvård

Delegationen för primärvård och folktandvård består av 11 ledamöter.
Jessica Rydell (MP), ordförande
Gudrun Brunegård (KD), vice ordförande
Marie Nilsson, sekreterare

Delegationen får initiera ärenden i landstingsfullmäktige och ska dessutom utföra vad landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen har beslutat.

Landstingsstyrelsens delegationer

Personaldelegationen

Personaldelegationen består av 7 ledamöter.
Yvonne Hagberg (S), ordförande
Pierre Edström (L), vice ordförande
Peter Rydasp, sekreterare

Landstingsstyrelsens personaldelegation har till uppgift att på landstingsstyrelsens vägnar svara för landstingets personalpolitiska frågor och förhandlingsverksamhet samt att sluta kollektivavtal eller motsvarande i frågor rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och arbetstagarna.

Forsknings- och utvecklingsdelegationen (FoU)

Forsknings- och utvecklingsdelegationen (FoU) består av 5 ledamöter.
Anders Henriksson (S), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Anna Olheden, sekreterare

FoU-delegationens huvuduppgift är att bevaka FoU-frågor och initiera sådana frågor rörande forskning och utveckling som bör behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.