Styrelser

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsen består av 10 ledamöter.

Folkhögskolestyrelsen ansvarar för att vårda och utveckla landstingets fyra folkhögskolor: Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland. Styrelsen består av två kontaktpersoner för varje skola.

Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen består av 12 ledamöter.

Trafikstyrelsens huvuduppgifter är att fastställa förslag till långsiktig målbild för kollektivtrafiken samt behandla förslag till trafikförsörjningsprogram inför beslut i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Trafikstyrelsen behandlar även förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst.

Trafikstyrelsen svarar för beredning, förankring och samordning i länets 12 kommuner avseende mål, övergripande riktlinjer och ekonomiska ramar rörande kollektivtrafiken i länet.

Kalmar läns trafikstyrelse har 12 ledamöter och 12 ersättare, som utses av landstingsfullmäktige, varav sex ledamöter och sex ersättare efter nominering av länets kommuner.

Läs mer om Trafikstyrelsen.