Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 politiskt valda ledamöter.

Efter valet 2014 är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i fullmäktige.

Sammansättningen (mandatfördelningen) ser ut enligt följande:

  • Socialdemokraterna 27 mandat
  • Moderaterna 11 mandat
  • Centerpartiet 7 mandat
  • Sverigedemokraterna 7 mandat
  • Kristdemokraterna 5 mandat
  • Vänsterpartiet 4 mandat
  • Miljöpartiet 3 mandat
  • Liberalerna 3 mandat

Mandatfördelningen i landstingsfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, delegationer och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas.

Landstingsfullmäktige sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budgeten och den treåriga landstingsplan som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Landstingsfullmäktiges möten är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.