Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 folkvalda ledamöter.

Efter valet 2018 är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som bildar majoritet i fullmäktige.

Sammansättningen (mandatfördelningen) ser ut enligt följande:

  • Socialdemokraterna 25 mandat
  • Moderaterna 10 mandat
  • Sverigedemokraterna 10 mandat
  • Centerpartiet 8 mandat
  • Kristdemokraterna 7 mandat
  • Vänsterpartiet 4 mandat
  • Liberalerna 3 mandat

Mandatfördelningen i regionfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas.

Regionfullmäktige sammanträder vanligtvis fem gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budget och flerårsplan som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Regionfullmäktiges möten är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.