Landstingsråd och oppositionsråd

Landstingets arbetsutskott och budgetberedning består av 4 landstingsråd respektive 4 oppositionsråd som förbereder ärenden till landstingsstyrelsen.

Politisk majoritet (S, V, MP)

Anders Henriksson

Anders Henriksson (S)

Landstingsråd, tillika ordförande i landstingsstyrelsen. Ansvarar för övergripande frågor och ekonomi.

 

 

 

 

Linda Fleetwood

Linda Fleetwood (V)

Landstingsråd med ansvar för psykiatri, utbildning, personal och folkhälsa.

 

 

 

 

 

Lena Segerberg

Lena Segerberg (S)

Landstingsråd med ansvar för sjukhusvård och regionsjukvård.

 

 

 

 

 

Jessica Rydell

Jessica Rydell (MP)

Landstingsråd med ansvar för primärvård, folktandvård och miljö.

 

 

 

 

 

Politisk opposition (M, C, KD, L)

Christer Jonsson

Christer Jonsson (C)

Vice ordförande i landstingsstyrelsen. Oppositionsråd för övergripande frågor och ekonomi.

 

 

 

 

Malin Sjölander

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd för sjukhusvård och regionsjukvård.

 

 

 

 

 

Pierre Edström

Pierre Edström (L)

Oppositionsråd för psykiatri, utbildning, personal och folkhälsa.

 

 

 

 

 

Gudrun Brunegård

Gudrun Brunegård (KD)

Oppositionsråd för primärvård, folktandvård och miljö.