Regionråd och oppositionsråd

Politisk majoritet (S, C och L)

Anders Henriksson (S), regionråd, ordförande i regionstyrelsen.
Ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Yvonne Hagberg (S), regionråd.
Ansvar för hälso- och sjukvård.

Peter Wretlund (S), regionråd.
Ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Angelica Katsanidou (S), regionråd.
Ansvar för personalutskottet.

Christer Jonsson (C), regionråd, vice ordförande i regionstyrelsen.
Ansvar för hälso- och sjukvård.

Karin Helmersson (C), regionråd.
Ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Pierre Edström (L), regionråd.
Ansvar för hälso- och sjukvård.

Politisk opposition (M och KD)

Malin Sjölander (M), oppositionsråd, vice ordförande i regionstyrelsen.
Ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Jonas Lövgren (M), oppositionsråd.
Ansvar för hälso- och sjukvård.

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd.
Ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd.
Ansvar för personalutskottet.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd.
Ansvar för hälso- och sjukvård.

Anders Andersson (KD), oppositionsråd.
Ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan (V och SD)

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd.
Ansvar för regionövergripande frågor.

Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd.
Ansvar för regionövergripande frågor.