Protokoll 2017

Landstingsfullmäktige

2017-11-29-30 - Protokoll
2017-11-29 - Protokoll, §141
2017-09-27 - Protokoll
2017-05-31 - Protokoll
2017-03-01 - Protokoll

2017-11-29-30 - Protokollsbilagor

2017-09-27 - Protokollsbilagor
2017-05-31 - Protokollsbilagor
2017-03-01 - Protokollsbilagor

Landstingsstyrelsen 

2017-12-06 - Protokoll
2017-12-06 - Protokoll, § 227-228
2017-11-28 - Protokoll
2017-10-31 - Protokoll
2017-09-27 - Protokoll
2017-09-05 - Protokoll
2017-06-13 - Protokoll

2017-05-03 - Protokoll
2017-03-29 - Protokoll

2017-02-08 - Protokoll

 2017-10-31 - Protokollsbilagor

2017-09-05 - Protokollsbilagor
2017-06-13 - Protokollsbilagor


2017-02-08 - Protokollsbilagor

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

2017-11-22 - Protokoll
2017-09-13 - Protokoll

2017-05-16--17 - Protokoll

2017-02-15 - Protokoll
 

Delegationen för psykiatrivård

2017-11-22 - Protokoll
2017-05-18 - Protokoll

2017-05-17 - Protokoll
2017-02-15 - Protokoll

Delegationen för primärvård och folktandvård

2017-11-22 - Protokoll
2017-05-17 - Protokoll
2017-02-15 - Protokoll

2017-11-22 - Protokollsbilagor
2017-05-17 - Protokollsbilagor
2017-02-15 - Protokollsbilagor

Gemensamt för delegationerna

2017-09-13 - Protokoll

Folkhälsoutskottet

2017-11-08 - Protokoll
2017-10-04 - Protokoll

2017-04-19 - Protokoll

2017-02-01 - Protokoll

2017-10-04 - Protokollsbilagor

2017-04-19 - Protokollsbilagor

2017-02-01 - Protokollsbilagor

Folkhögskolestyrelsen

2017-12-15 - Protokoll
2017-10-05 - Protokoll

2017-06-15 - Protokoll

2017-03-03 - Protokoll

Forsknings- och utvecklingsdelegationen

2017-11-21 - Protokoll
2017-09-12 - Protokoll
2017-06-14 - Protokoll
2017-01-24 - Protokoll

2017-11-21 - Protokollsbilagor
2017-09-12 - Protokollsbilagor
2017-06-14 - Protokollsbilagor
2017-01-24 - Protokollsbilagor

Funktionshinderrådet

2017-11-24 - Protokoll
2017-09-12 - Protokoll

2017-05-19 - Protokoll

2017-02-17 - Protokoll


2017-09-12 - Protokollsbilagor

2017-02-17 - Protokollsbilagor

Kulturnämnden

2017-12-11 - Protokoll
2017-06-07 - Protokoll
2017-02-10 - Protokoll
2017-09-22 - Protokoll

2017-12-11 - Protokollsbilagor

2017-02-10 - Protokollsbilagor
2017-09-22 - Protokollsbilagor

Medborgarutskottet

2017-12-13 - Protokoll
2017-10-24 - Protokoll

2017-05-10--11 - Protokoll

2017-02-14 - Protokoll
 

Patientnämnden

2017-11-13 - Protokoll
2017-09-12 - Protokoll

2017-06-20 - Protokoll

2017-04-18 - Protokoll

2017-02-21 - Protokoll 

Pensionärsrådet

2017-12-08 - Protokoll
2017-10-18 - Protokoll
2017-05-09 - Protokoll
2017-02-10 - Protokoll

2017-12-08 - Protokollsbilagor
2017-10-18 - Protokollsbilagor
2017-05-09 - Protokollsbilagor
2017-02-10 - Protokollsbilagor

Trafikstyrelsen

2017-12-14 - Protokoll
2017-10-25 - Protokoll

2017-06-15 - Protokoll

2017-04-27 - Protokoll

2017-02-15 - Protokoll