Protokollsbilagor landstingsfullmäktige 2017-09-27