Protokoll 2018

Regionfullmäktige

2018-10-15 - Protokoll

Landstingsfullmäktige

 2018-10-03 - Protokoll
 2018-05-30, § 48 - Protokoll
 2018-05-29-30 - Protokoll

Regionstyrelsen

2018-10-15 - Protokoll
2018-10-31, §§ 150-153 - Protokoll
2018-10-31 - Protokoll

 

Landstingsstyrelsen  

2018-10-03 - Protokoll
2018-09-19 - Protokoll
2018-06-12 - Protokoll
2018-05-09 - Protokoll
2018-04-11 - Protokoll
2018-03-21 - Protokoll
2018-02-05 - Protokoll

 

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård  

2018-03-14 - Protokoll
2018-05-24 - Protokoll
2018-10-10 - Protokoll
2018-03-14 - Bilagor

Delegationen för psykiatrivård  

2018-09-20 - Protokoll
2018-04-25 - Protokoll
2018-02-14 - Protokoll


2018-09-20 - Bilagor

2018-02-14 - Bilagor

Delegationen för primärvård och folktandvård  

2018-06-19 - Protokoll
2018-03-29 - Protokoll

2018-06-19 - Bilagor
2018-03-29 - Bilagor

Gemensamt för delegationerna  

 2018-09-25 - Protokoll  2018-09-25 - Bilagor

Folkhälsoutskottet  

2018-02-13 - Protokoll  2018-02-13 - Bilagor 

Folkhögskolestyrelsen  

2018-10-04 - Protokoll
2018-06-20 - Protokoll

2018-03-02 - Protokoll
 

Forsknings- och utvecklingsdelegationen  

2018-03-07 - Protokoll 2018-03-07 - Bilagor 

Funktionshinderrådet  

2018-09-21 - Protokoll
2018-06-05 - Protokoll

2018-02-27 - Protokoll
 

Kulturnämnden  

2018-09-28 - Protokoll
2018-09-28 - Protokoll, omedelbar justering
2018-05-04 - Protokoll
2018-02-16 - Protokoll 
 

Medborgarutskottet 

2018-10-17 - Protokoll
2018-02-13 - Protokoll
 
 2018-10-17 - Bilagor

Patientnämnden  

2018-09-18 - Protokoll
2018-06-19 - Protokoll

2018-04-17 - Protokoll

2018-02-20 - Protokoll
 

Pensionärsrådet 

2018-05-15 - Protokoll
2018-02-14 - Protokoll
2018-09-18 - Protokoll

2018-05-15 - Bilagor
2018-02-14 - Bilagor 

Trafikstyrelsen  

2018-05-18 - Protokoll
2018-01-27 - Protokoll
 

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

2018-09-28 - Protokoll
2018-09-28, § 41 - Protokoll
2018-05-03 - Protokoll
2018-03-23 - Protokoll