Protokoll 2018

Landstingsfullmäktige

 2018-05-30, § 48 - Protokoll
 2018-05-29-30 - Protokoll
 

Landstingsstyrelsen  

 2018-02-05 - Protokoll
 2018-03-21 - Protokoll
 2018-04-11 - Protokoll
 2018-05-09 - Protokoll
 2018-06-12 - Protokoll

 

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård  

2018-03-14 - Protokoll 2018-03-14 - Protokollsbilagor

Delegationen för psykiatrivård  

2018-02-14 - Protokoll
2018-04-25
2018-02-14 - Protokollsbilagor

Delegationen för primärvård och folktandvård  

 2018-03-29 - Protokoll  2018-03-29 - Protokollsbilagor

Gemensamt för delegationerna  

   

Folkhälsoutskottet  

2018-02-13 - Protokoll  2018-02-13 - Protokollsbilagor 

Folkhögskolestyrelsen  

2018-03-02 - Protokoll  

Forsknings- och utvecklingsdelegationen  

2018-03-07 - Protokoll 2018-03-07 - Protokollsbilagor 

Funktionshinderrådet  

2018-02-27 - Protokoll  

Kulturnämnden  

2018-05-04 - Protokoll
2018-02-16 - Protokoll 
 

Medborgarutskottet 

2018-02-13 - Protokoll   

Patientnämnden  

2018-04-17 - Protokoll
2018-02-20 - Protokoll
 

Pensionärsrådet 

2018-02-14 - Protokoll  2018-02-14 - Protokollsbilagor 

Trafikstyrelsen  

2018-05-18 - Protokoll
2018-01-27 - Protokoll
 

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

2018-03-23 - Protokoll 
2018-05-03 - Protokoll