Driftinformation

2019-06-17

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Region Kalmar län har förändringsstopp från och med torsdagen den 20 juni till och med söndagen den 11 augusti. Det innebär att enbart akuta IT-driftunderhåll får göras under denna period. Planerade IT-driftunderhåll kommer att återupptas i augusti.