Driftunderhåll 14 juni

2018-06-11

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Torsdagen den 14 juni mellan klockan 18.00 till 03.00 sker ett planerat driftunderhåll. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Landstinget.