Driftinformation i maj

2019-05-20

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

IT-driftunderhåll 23 maj:

Torsdagen den 23 maj mellan klockan 18.00 till 03.00 sker ett planerat driftunderhåll. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Region Kalmar län.

Driftstörning Cosmic LINK Torsås, Borgholm och Oskarshamn kommun:

Torsås, Oskarshamn och Borgholms kommun har en driftstörning som gör att deras personal i vissa fall inte har åtkomst till Cosmic LINK. Vid förändringar i Cosmic LINK gällande pat från dessa kommuner lämnas information via telefon eller fax till berörd kommun. Felsökning pågår hos resp kommun.

Övrig driftinformation:

För kännedom så förekommer det ibland när kommunpersonal klickar på länkad journalanteckning i Cosmic Messenger att det kommer ett felmeddelande "Laddningen misslyckas. Vänligen försök igen (Ladda)". Det beror på att det förekommer ett fel i just den journalmallen som har använts. Felet är anmält till leverantör.