Inloggning Navet

För att ansluta till Navet utanför jobbet måste du använda en regiondator med VPN installerat.

VPN är ett program som gör det möjligt att komma åt Region Kalmar läns nätverk och datamiljöer på distans utanför våra lokaler, t.ex. hemifrån eller på resa.

  • VPN kan enbart köras från en regiondator, inte privat dator.
  • VPN-programmet körs igång automatiskt så fort den känner av att datorn befinner sig utanför Region Kalmar läns nätverk.

För att komma igång och kunna använda VPN så kontaktar du IT-supporten på telefon 0480-84038.