Support för e-tjänsten Mina vårdkontakter

Via e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du och din mottagning kommunicera med invånarna via internet.

Hur fungerar det?

Varje mottagning anpassar Mina vårdkontakter efter sin verksamhet. Ni avgör vilka typer av ärenden som invånaren ska kunna skicka. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som invånaren fyller i. En ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som i sin tur skickar ett svar.

Mina vårdkontakter är ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården och uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.