BRT - Bus Rapid Transit

BRT står för Bus Rapid Transit och översätts ibland med "superbussar" eller "superbusskoncept". BRT är mycket mer än en snabb buss. Det handlar om att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik.

I stadstrafik kan signalprioritering av bussar, särskilda bussfiler eller bussgator möjliggöra snabbare resor med buss än med bil i trafiktäta miljöer.

I regiontrafiken, t.ex. längs E22, är anläggningen av BRT-stationer en viktig pusselbit för att åstadkomma snabba och bekväma busstransporter i de delar av länet där tågbanor saknas.

En BRT-station ska ha alla de kvalitéer som en järnvägsstation har. Den ska upplevas som trygg och säker, vara ljus och öppen och ha en god koppling till stad och annan service, som handel och kollektivtrafik. Där ska också finnas plats att parkera bil eller cykel.

Ett BRT-koncept tar lång tid att bygga upp och det krävs en tydlig och långsiktig målbild. Arbete med BRT-koncept pågår både i stadsmiljö och i regiontrafik på flera platser i Sverige, även i Kalmar län. Så här kan man planera för BRT-stationsmiljöer.

Hämtat ur: Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille