Hållplatsklass D

1-19 påstigande, landsbygd starkt kollektivtrafikstråk

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet.

Fysisk utformning (väghållaren)

  • Plattform 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk.
  • Enklare anslutning till närmsta korsning för gångtrafikanter/cyklister.
  • Pendlings- och cykelparkering om utpekad viktig bytespunkt.

Utrustning (Kalmar länstrafik)

  • Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn, kontaktinformation Kalmar länstrafik.
  • Väderskydd kan förekomma.