Hållplatsklassificering

Trygghet, säkerhet och service.

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar och med olika förmågor kunna ta sig fram. I arbetet med att utveckla hållplatserna är trygghet, säkerhet och service viktiga ledord.

Beroende på antalet påstigande resenärer och hållplatslägets funktion i trafiksystemet förs det till en hållplatsklass. För varje hållplatsklass finns en målbild. På så vis kan tillgängliga resurser användas på ett sätt som gör det bäst för flest.

Målbilderna beaktar reglerna i Kollektivtrafiklagen samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar.

  • Trygghet - närhet till andra människor och bebyggelse, god belysning och god sikt, välskött och rent.
  • Säkerhet – trafiksäkert, god fysisk utformning och tillgänglighet för personer med särskilda behov.
  • Service – väderskydd och sittplatser, god information, anslutande GC-väg, parkering, butik och toalett.

StolpPlats

I datorverktyget StolpPlats hanterar Kalmar länstrafik all data om länets hållplatser. Där kan också sökningar göras för strategisk planering, underhållsåtgärder m.m. Kalmar länstrafik erbjuder väghållare hjälp med sökningar i StolpPlats. Kontakta: kalmarlanstrafik@regionkalmar.se.