Kundnöjdhet

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

Kalmar länstrafik gör regelbundet undersökningar bland våra resenärer för att fråga vad de tycker om oss och länets kollektivtrafik. Som årligen summeras i Kollektivtrafikbarometern.

Mer om kollektivtrafikbarometern med tillhörande underlag finns här.