Resandet i Kalmar län

År Antal resor Jämfört med tidigare år
2007  6 277 564  
2008  6 566 333  + 4,6 procent
2009  6 678 246  + 1,7 procent
2010  6 826 383  + 2,2 procent
2011  7 099 483  + 4,0 procent
2012  7 528 751  + 6,0 procent
2013  8 290 532  + 10,1 procent
2014  8 976 472  + 8,3 procent
2015  10 084 631  + 5,5 procent
2016  10 963 403  + 8,7 procent
2017  10 284 769  + 2,3 procent
2018    
2019