Så kan vi resa fossilfritt med tåg

Kan fossilfria bränslen ersätta diesel på icke elektrifierade tågbanor? Den frågan utreddes under 2016 av Kalmar länstrafik och Jönköpings Länstrafik för att göra tågresandet ännu mer miljövänligt.

Kort om "Fossilfrihet i tågtrafik – en förstudie"

Idag finns det drygt 1800 km oelektrifierade tågbanor i Sverige. I vårt län rör det sig om cirka 375 km. Tjustbanan, Stångådalsbanan och sträckan mellan Berga och Oskarshamn är oelektrifierade och där drivs tågen med diesel. Det vill vi göra något åt!

Därför driver Kalmar länstrafik i samarbete med Jönköpings Länstrafik ett projekt där vi undersöker hur persontrafiken på oelektrifierade tågbanor ska kunna göras fossilbränslefri. Projektet delfinansieras av Regionala Strukturfonden för Småland och Öarna.

Projektet pågår från januari till och med augusti 2016 och ska utmynna i ett förslag till hur de båda länen ska kunna lösa denna fråga. Elektrifiering av tågbanorna är ett sätt, men väldigt dyrt. Andra alternativa bränslen till diesel kan vara biogas eller biodiesel.

Material i projektet

Här kommer vi fortlöpande att lägga ut material från projektet så att du kan följa vårt arbete:

Presentationer från tankesmedjan i Jönköping 4 april 2016

Presentation om slutredovisningen