Filmade föreläsningar under palliativa veckan hösten 2018

Föreläsningarna hölls under den Palliativa veckan 5-9 november 2018 på geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar under temat "Leva tills man dör". Föreläsningarna vänder sig både till de som arbetar i vården men också till allmänheten.

Existentiella samtal, sjukhuspräst Conny Karlsson (56 min)

Onkologiska behandlingar i palliativ vård, överläkare Charlotte Bratthäll (42 min)

Palliativ vård ur ett primärvårdsperspektiv, distriktsläkare Anders Brunegård (34 min)