Om webbplatsen

Samarbetsportalen är till för privata vårdgivare, kommuner och andra samarbetspartners som har avtal med/uppdrag för Landstinget i Kalmar län - eller på olika sätt kommer i kontakt med Landstinget i Kalmar län och vår verksamhet.

Det finns information på landstingets intranät, Navet som är nödvändig att komma åt för personer utanför vår organisation. Därför har Samarbetsportalen tagits fram som ger bättre möjligheter till informationsutbyte och organisationsöverskridande projekt.

Innehållet är baserat på innehåll från sektionen "För vårdgivare" som tidigare fanns på Ltkalmar.se.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på nyheter från:

              - Biobank- och vävnadscentrum

              - Fysiologiska kliniken

              - Klinisk kemi och transfusionsmedicin

              - Klinisk mikrobiologi

              - Klinisk patologi

              - Smittskydd

              - Vårdhygien

Prenumerera på siduppdateringar

Om redaktören för en sida har aktiverat prenumerationsfunktionen kan du välja att få uppdatering via e-post när den specifika sidan uppdateras.