Information om klamydiatest via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänst, klamydia hemtest, kan invånare i Kalmar län 15 år och äldre beställa ett klamydiatest via nätet.

Tjänsten är smidigt, diskret och gratis och påvisar testet klamydiasmitta så är behandlingen också gratis för invånaren.

Så här går det till

Logga in
Invånaren loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation eller engångskod via sms.
Logga in - invånare (nytt fönster)

Beställa testet
När invånaren loggat in får hen läsa och acceptera de villkor som finns för att beställa testet. Därefter kan hen fylla i formuläret nedan och skicka in sin beställning.

Invånaren måste skicka in sitt prov inom 40 dagar efter att denne beställt sitt test, annars avslutas ärendet i e-tjänsten.

Utskick av test
Personal på Mikrobiologen läser av beställningen i Mina vårdkontakter och packar och skickar ut provtagningsmaterialet i ett neutralt kuvert utan avsändare till den adress som invånaren angivit i sin beställning.

Att göra testet och att skicka det till labbet
Testet är enkelt att göra. Det består av urinprov för män och prov från slidan för kvinnor. Invånare gör det själv hemma enligt instruktionerna som följer med provtagningspaketet.

Testet analyseras och testresultat skickas till invånaren
Mikrobiologiska laboratoriet tar emot inkomna test och analyserar dessa enligt sina rutiner. När analysen är klar så svarar personal på Mikrobiologen ut testresultatet till invånaren i e-tjänsten.

Negativt provsvar - ingen klamydia
Påvisar provet ingen klamydia så avslutas ärendet i Mina vårdkontakter av personal efter att svaret skickats ut till invånaren.

Positivt provsvar - provet har analyserats och innehåller klamydia

Invånaren får sitt svar inom en vecka
Om allt går som det ska så har invånaren sitt provsvar i e-tjänsten inom en vecka efter att testet skickats till labbet.

Invånare som fått svar att provet som analyserats innehåller klamydia
Invånare med klamydiasmitta får i sitt svar i e-tjänsten en behandlingsremiss som informerar vart denne ska vända sig för behandling. Behandlingen är gratis för invånaren.

Behandling och smittspårning

Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal ger behandling enligt aktuella riktlinjer och smittspårning måste ske enligt Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap, 4 §.

Se till att meddela Hud- och STI-mottagningen i Kalmar eller Västervik
Om inte behandlande hälso- och sjukvårdspersonal meddelar Hud- och STI-mottagning om att behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan gjorts måste Hud- och STI-mottagningen, för att kunna avsluta ärendet i Mina vårdkontakter, kontakta patienten för att säkerställa att behandling skett och dessutom kontakta behandlande hälso- och sjukvårdspersonal för att vidimera patientens uppgifter.

Om hälso- och sjukvårdspersonal inte tar ansvar för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan, hänvisa patienten till:

  • Hud- och STI-mottagningen, Länssjukhuset i Kalmar, 0480-81690
  • Hud- och STI-mottagningen, Västerviks sjukhus, 0490-86941
  • Ungdomsmottagning

Medicinskt ansvarig för klamydia hemtest är smittskyddsläkare Claes Söderström.