Beställ varor, textilier & hjälpmedel

Beställningar görs från centralförråd, tvätteriet och hjälpmedelsförråd.

Beställning och förskrivning görs via Kund- och förskrivarportalen.

En hjälpguide finns i Kund- och förskrivarportalen och nås efter inloggning.

Exempel på beställningar/förskrivningar

  • Förbrukningsmaterial från centralförrådet
  • Hjälpmedel (även sängar)
  • Textilier från landstingets tvätteri

I förskrivningsriktlinjerna anges praktiska rutiner och handläggning för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län.