Kontaktuppgifter/Om oss

Processamordnare Landstinget

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

Ann-Marie Brudin
Behörigheter och medarbetaruppdrag för ordinerad sjukskrivning
Planeringsenheten
Telefon: 0480- 384 22, 070-306 01 14

Försäkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Uppdrag Försäkringsmedicinska kommittén

Medlemmar:

  • Ann-Marie Brudin, försäkringsmedicinsk rådgivare, Planeringsenheten, ordförande
  • Erica Mc Carthy Wennerström, distriktsläkare
  • Göran Blomqvist, distriktsläkare, Nybro hälsocentral
  • Birgitta Eckerbom, handläggare, Arbetsförmedlingen
  • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
  • Lukasz Czarnowski, överläkare psykiatri
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare, Planeringsenheten
  • Niki Sundström, ortoped
  • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan