Webbplatsen sjukskrivningar.se

På webbplatsen Sjukskrivningar.se finns stöd och information för dig som hanterar sjukskrivningsärenden eller utbildar i försäkringsmedicin.

Läs mer på Sjukskrivningar.se om:

Stöd i sjukskrivningsarbetet - tillexempel stödmaterial inför beslut av eventuell sjukskrivning, läkarintyg mm. 

Rapporter och uppsatser - som behandlar sjukskrivningsprocessen, till exempel rehabiliteringsgarantin och det försäkringsmedicinska beslutsstödet.