Ungdomar med varsin surfplatta.

Sjukskrivningskollen - digitalt stödprogram

Information till vårdpersonal som arbetar med det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen.

Om programmet

 • Om programmet

  Sjukskrivningskollen tillgängliggörs genom e-tjänsten stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Programmet riktar sig till patienter som sjukskrivs för psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta och som har arbetsgivare. Ger patienten information och stöd med fokus på återinträde i arbete och hållbar arbetsförmåga som resultat.

  Sjukskrivningskollen är ett redskap i rehabkoordinatorns arbete att
  stödja patienten i en aktiv sjukskrivning och rehabilitering. Programmet möjliggör säker kommunikation mellan patient och koordinator.

  Innehållet förmedlas i huvudsak av text, men innehåller även bilder, filmer och ljudfiler för att förstärka budskapet.

  Programmet består av 5 avsnitt:

  • Introduktion
  • Rehabilitering
  • Återinträde i arbete
  • Hållbar arbetsförmåga
  • Hållbart arbetsliv

  Avsnitten följer patientens rehabilitering oavsett sjukskrivningslängd och grad.

  Vad innehåller programmet?

  • Plan för rehabilitering där patienten planerar och dokumenterar sina åtgärder.
  • Formulär för skattning av arbetsförmåga, funktionsförmåga och välmående.
  • Avsnitt som berör livssituation, motivation och viljan att förändra.
  • Stöd för aktiv kontakt med arbetsgivare.
  • Digital samtyckesblankett.
 • Aktuellt

  Här finns inget att visa för tillfället.

Stödmaterial

Kontakt