Stödmaterial till vårdpersonal

Stödmaterial till vårdpersonal som arbetar med Sjukskrivningskollen.

Manual - Starta patient i Sjukskrivningskollen

Formulär - WAI

Formulär - WRFQ

Formulär - Välmåendeskalan

Powerpoint från utbildning i Umeå, Eskilstuna och Oskarshamn januari 2018

Metodbok

Checklista vid introduktion av Sjukskrivningskollen

Stödmaterial från Inera

Information om tjänsten Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via internet. Mer information om tjänsten stöd och behandling.

Checklistor och manualer

För användare av Designverktyget samt tjänsten Stöd och behandling.