Euroregion Baltic

ERB är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjöområdet.

ERB är idag projektledare/projektpartner/associerad partner eller plattform för över 15 internationella projekt.

Medlemsregioner är förutom Region Kalmar län; Region Blekinge, Region Kronoberg, Kommunförbundet Skåne, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region Warmia-Mazurien, Kaliningrad län och Klaipedaregionen. Dessutom är Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen medlem.

2018 tog Bornholm över ordförandeskapet med Anne Thomas som ordförande och från och med februari 2019 har Klaipedaregionen detta uppdrag.

ERB har en styrelse som träffas minst tre gånger per år och vid sidan av styrelsen en "youth board" med ansvar att föra fram ungdomars perspektiv och driva ungdomsfrågor.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper. Idag finns arbetsgrupper för projektinitiering, och vattenfrågor.

ERB 2020 Agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision pekar ut tre fokusområden: lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten.

Kontaktpersoner