Offentlig konst

Konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer där vi dagligen vistas påverkar bilden av vårt samhälle.

Konsten speglar historiska och kulturella dimensioner och bygger broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder.

Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i Region Kalmar läns lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i Region Kalmar läns offentliga miljöer.

Konst i Region Kalmar läns lokaler

Konstkonsulent

Konstkonsulentens roll är att främja människors möjligheter att möta konst. I uppdraget ingår att bygga upp kontakter och nätverk mellan konstnärer, skolor, kommuner och kulturinstitutioner.
Följ verksamheten och konstnärerna:

Konst i Kalmar län

 • Konst i Region Kalmar läns lokaler

  Region Kalmar län har en konstsamling som omfattar över 8 000 verk.

  Samlingen representerar den svenska konstens utveckling i lokala, nationella och i vissa fall internationella sammanhang. Konstsamlingen förnyas varje år genom inköp av framför allt verk från aktiva konstnärer i länet.

  Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i Region Kalmar läns lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i Region Kalmar läns offentliga miljöer. Vid nybyggnationer avsätter Region Kalmar län 1 % av nyproduktions­kostnaden för konstnärlig gestaltning av nya lokaler.

  Inom Region Kalmar län finns en konsthandläggare som arbetar med inventering, dokumentation, arkivering, vård och stöldsäkring av konsten. Samtlig konst finns dokumenterad i ett digitalt arkiv. Ny upphandling av konst och uppdrag till konstnärer vid ny- och ombyggnationer annonseras på denna sida och Kultur Kalmar län på Facebook. Vi annonserar också via konstpool.se och konstnärsorganisationers hemsidor.

  Kontaktperson

  Hanna Olin Andersson

  Hanna Olin Andersson