En fossilbränslefri region

På väg mot en fossilbränslefri region. Vi vill vara pionjärer i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås.

De regionala målen och strategierna för detta arbete sammanfattar vi under begreppet No oil.

Arbetet med No oil ska

 • bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling
 • göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid
 • effektivisera länets energianvändning

Många goda krafter behövs för att nå målen

Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.

Biogas

 • Mer om biogasarbetet

  Ett av målen i länets handlingsplan för biogas är att kunna ersätta en tiondel av dagens användning av fossila drivmedel med uppgraderad biogas. Om vi lyckas med detta kan det leda till 1500 jobb, varav kanske 300 i Kalmar län (storleksordningar). 230 GWh lokalt producerad biogas motsvarar 25 000 m3 bensin och diesel, dvs cirka 375 Mkr/år (om 15 kr/liter). Koldioxidutsläppen kan minska med cirka 60 000 ton per år. Detta motsvarar omkring 5% av länets totala utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Om biogasen produceras från gödsel, vilket är den stora potentialen i Kalmar län, blir klimatnyttan ännu större.

  En kedja av beslut och åtgärder

  Offentlig sektor kan, genom sina samhällsbetalda resor, göra detta möjligt. På så sätt byggs också en infrastruktur som gör det möjligt för andra att köpa och köra biogasfordon.

   

Förklaringar

 • Termer och begrepp

  Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftsverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv.

  Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras.

  Då vi använder begreppet "fossilbränslefri region" menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet.

Kontakt