Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål och bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat.

Klimatkommission

 • Klimatkommission

  Klimatkommissionens uppgifter:

  • Öka takten för att nå länets energi- och klimatmål
  • Anpassa samhället till ett förändrat klimat
  • Hitta nya metoder och lösningar för att nå målen

  Klimatkommissionens samtliga medlemmar

  Ordförande, Region Kalmar län – Ilko Corkovic
  Ledamot, Region Kalmar län – Åke Bergh
  Thomas Carlzon, Länsstyrelsen i Kalmar län
  Patrick Hernäng, Sodra Cell
  Anna Karlsson, Kalmar Energi
  Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
  Gun Lindberg, Västerviks kommun
  Maria Mårtensson, Länsförsäkringar Kalmar län
  Lennart Svenzén, Nöbble gård
  Adjungerad: Christel Liljegren, Energikontor Sydost

  Kontakt

  • Carolina Gunnarsson, Region Kalmar län
  • Ted Sjödahl, Energi- och klimathandläggare, Länsstyrelsen i Kalmar län, Tel 010-223 86 24 
  • Madeleine Mårtensson, Klimatstrateg, Länsstyrelsen i Kalmar län, Tel 010-223

  Externa länkar

  Energikontor Sydost
  Kalmar Energi 
  Länsförsäkringar Kalmar län
  Linnéuniversitetet

  Länsstyrelsen i Kalmar län 
  Nöbble gård
  Södra Cell
  Västerviks kommun

Länkar

 • Klimatsamverkan - länkar

  EU:s klimatarbete
  EU-kommissionens webbplats om vad vi kan göra för klimatet (på svenska).

  Energimyndigheten
  Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

  Energikontor Sydost
  Arbetar med energieffektivisering och förnybar energi i sydöstra Sverige. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

  FN:s klimatpanel

  Klimatanpassningsportalen
  SMHI:s stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Kontakt