Studie av utbyggd biogas

2018-09-03

Studien visar att biogasen både minskar målkonflikter och är ekonomisk.

En nyligen genomförd systemstudie av biogasutbyggnaden i Kalmar län visar att biogasen inte bara bidrar till minska ett antal målkonflikter, utan även ger positiva effekter till den regionala ekonomin och stärker den regionala hållbarheten i regionen.

 

Länk till systemstudien.